งานวิจัย


All2018201720162015201420132012

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

July 2012

Prognostic Significance of Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1 in Breast Cancer

Arunee Dechaphunkul, Monlika Phukaoloun, Kanet Kanjanapradit, Kathryn Graham, Sunita Ghosh, Cheryl Santos, and John R. Mackey

2012 07