ข่าวประชาสัมพันธ์

E-consult

การใช้งานโปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง E-consult

บรรยาย : การใช้งานโปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง E-consult ในงานประชุมชี้แจงแนว ทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ณ โรงแรม เรือรัษฎา จังหวัดตรัง

โดย คุณมลิวรรณ สุคันธพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข, 10 พฤศจิกายน 2558


E-consult

การใช้งานโปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง E-consult

บรรยาย : การใช้งานโปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง E-consult ในงานประชุมชี้แจงแนว ทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา

โดย คุณมลิวรรณ สุคันธพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข, 9 พฤศจิกายน 2558


E-consult

การใช้งานโปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง E-consult

บรรยาย : การใช้งานโปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง E-consult ในงานประชุม Southern Medical Hematology Oncology ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

โดย คุณมลิวรรณ สุคันธพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข, 22 สิงหาคม 2558