ติดต่อเราศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์: 074-451469

แฟกซ์: 074-455856

จันทร์ - ศุกร์, 8:30-16:30

medoncopsu@gmail.com