เปิดรับสมัครแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

แพทย์ประจำบ้าน จำนวน 1 อัตรา
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 1 อัตรา

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 - 18 มิ.ย. 64

สอบถามเพิ่มเติม : หน่วยมะเร็งวิทยา สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 074-451469

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด

กิจกรรม

รายละเอียด

สาระน่ารู้

รายละเอียด

บริการของเรา


ลิงค์ที่สำคัญ