เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา


ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการวิจัย (Study manager) (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชามะเร็งวิทยา)

  • คุณสมบัติ :
  • - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (หรือเทียบเท่า) ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่ใกล้เคียง

ปิดรับสมัคร : 16 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด

กิจกรรม

รายละเอียด

สาระน่ารู้

รายละเอียด

ลิงค์ที่สำคัญ