รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด


สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา จำนวน 1 อัตรา

สอบสัมภาษณ์ภายใน 31 ตุลาคม 2560

คุณสมบัติ :
แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์/สาขาโลหิตวิทยา (หรือกำลังศึกษาในปีสุดท้าย)(เรียน 2 ปี)
แพทยศาสตร์บัณฑิต(หรือนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ)(เรียน 4 ปี)

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด

กิจกรรม

รายละเอียด

สาระน่ารู้

รายละเอียด

ลิงค์ที่สำคัญ